Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Filmer

I de här korta filmade intervjuerna delar personer som deltagit i internationellt samarbete och utbyte med stöd av Universitets- och högskolerådet med sig av sina erfarenheter.

Kompetensutveckling på Island gav nya idéer om förskolepedagogik

Genom jobbskuggningen på Island fick Maria Sandgren, förskolepedagog i Hofors kommun, nya idéer om hur man kan arbeta med matematik och naturvetenskap i förskolan. Här berättar hon om sin kompetensutveckling och vad den gav.


Utlandspraktik ökar elevernas anställningsbarhet

På gymnasieskolan Stockholms Hotell- och Restaurangskola har man ett aktivt internationellt samarbete och utbyte. Bland annat erbjuder man eleverna möjlighet att genomföra sin APL (det arbetsplats förlagda lärandet) utomlands. Anna Hoffsten, rektor, berättar här om skolans arbete med utlandspraktik.


Regionalt skolsamarbete mellan Skellefteå och Antwerpen

Skellefteå kommun samarbetar med Antwerpen i Belgien kring hur man kan organisera undervisningen för nyanlända elever. Här berättar Staffan Åkerlund, utvecklingschef i Skellefteå, om projektet som syftar till att öka andelen elever som lämnar grundskolan med fullständiga betyg.

Mer information