Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Logotyp

Projekt som finansieras av EU-medel ska använda Europeiska kommissionens logotyp och informera om att de mottagit stöd i sin kommunikation och i det material som tas fram i projektet.

I de fall ert projekt finansieras genom Erasmus+ använder du Europeiska kommissionens emblem, flaggan, som finns i olika versioner att ladda ned från kommissionens webbplats.

Tillsammans med logotypen ska ni ha texten

Med finansiering från Europeiska unionens program
Erasmus+

alternativt

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Mer information och logotyper hittar du på Europeiska kommissionens webbplats:

Visual identity, logos to use - guidelines for funded projects (nytt fönster)