Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Sprid resultat från ditt projekt

Hur sprider man resultat från sitt internationella projekt? Vad ska man tänka på inför ansökan? Vi har tagit fram en ny kort film som ger dig som ska söka till Erasmus+ tips och inspiration.

Att sprida resultat är en viktigt del i att genomföra ett mobilitets- eller samarbetsprojekt inom Erasmus+. I ansökan till programmet får ni också besvara flera frågor om det. Och ju fler utanför projektet som får veta vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större är chansen att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

En kort film från Universitets- och högskolerådet ger dig som ska söka till Erasmus+ tips och inspiraton kring att sprida projektresultat.

Film: Sprid resultat från ditt projekt