Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Informationsmöten

Vid olika tillfällen undet året arrangerar vi informationsmöten av olika slag.

Du hittar aktuella möten med mera i vårt kalendarium:

På gång - kalendarium

Informationsmöten inför en ansökningsomgång

Inför en ansökningsomgång anordnar vi informationsdagar på olika orter landet. Dessa dagar brukar vanligtvis infalla på hösten, eller tidig vår, innan den aktuella ansökningsomgången.

Vid informationsmötena går vi bland annat igenom de aktuella programmen, nyheter och förklarar vilka prioriteringar som gäller för den aktuella ansökningsomgången.

Skrivarstugor för dig som ska fylla i ansökan

Vid det som vi kallar skrivarstugor går vi igenom ansökningshandlingarna och förklarar vad som är viktigt att tänka på vid ansökan. Dessa möten vänder sig till dig som

  • redan känner till programmet
  • har projektidén
  • har partner
  • ska till att fylla i ansökan

Upptaktsseminarium eller uppstartsmöte för beviljade projekt

Vi arrangerar även så kallade upptaktsseminarier och uppstartsmöten för beviljade projekt inom vissa program. Vid dessa seminarier och möten ger vi projektdeltagarna information och inspiration inför det kommande projektsamarbetet.

Slutrapporteringsmöten

För projekt som ska slutrapportera anordnar vi särskilda möten där vi bjuder in deltagare som ska slutrapportera. Vi går då igenom rapportens olika delar samt den ekonomiska redovisningen.