Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

ASEM-DUO Sverige

För vem?

Studerande vid universitet och högskolor kan söka.

Vad kan man göra?

Svenska studenter får stöd för studier i ett land i Asien. Studenter från de asiatiska länderna får på motsvarande sätt stöd för studier i Sverige.

Sista ansökningsdag

24 maj 2017. Ansökan är öppen från och med 18 april.

ASEM-DUO Sverige är ett utbytesprogram för studenter vid svenska lärosäten och studenter vid lärosäten i flera asiatiska länder. Programmet söks av den svenska studenten som tillsammans med den asiatiska studenten kan få stöd för studier under 4-6 månader.

Ansökan och mer information om programmet

Ansökningsperioden för ASEM-DUO Sverige 2017-2018 öppnar 18 april och har sista ansökningsdag 24 maj 2017.

  • Ansökningsomgången gäller för studier hösten 2017 eller våren 2018.
  • Ansökan görs i par, med en student från svenskt lärosäte och en student från asiatiskt lärosäte.
  • Vi kommer att bevilja medel till cirka 14 stipendiepar i denna ansökningsomgång.

Mer information om programmet, ansökningsblanketter och ansökan, aktuella ansökningsdatum till ASEM-DUO Sverige och de andra delarna inom ASEM-DUO, riktlinjer med mera finns på ASEM-DUO:s webbplats (nytt fönster).

Länder att studera i

Australien, Brunei, Burma/Myanmar, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Nya Zeeland, Pakistan, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam.

Beslut och urval

Beslut om vilka som beviljas stöd från ASEM-DUO publiceras på ASEM-DUO:s webbplats, i regel under juni månad. De beviljade studentparen får även skriftligt besked.

Vi beviljar stöd utifrån följande kriterier i nämnd ordning:

  • Prioritering av högst antal genomförda helårsstudier för ansökande studentpar.
  • Prioritering av jämnt fördelade stipendier mellan svenska lärosäten om antalet likvärdiga ansökningar är fler än antal tillgängliga stipendier.
  • Prioritering av jämn fördelning av beviljade stipendier mellan partnerländerna.
  • Prioritering av bred ämnesspridning hos de svenska studenterna.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta:

Anneli Lindberg
E-post: anneli.lindberg(at)uhr.se
Tfn: 010-470 03 79