Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Atlas planering

För vem?

Förskolor, skolor och organisationer inom vuxenutbildning som vill etablera och planera samarbeten med skolor och organisationer i andra länder kan söka.

Vad kan man göra?

Inom programmet ryms aktiviteter som planering av samarbetsprojekt och besök för att planera APL.

Sista ansökningsdag 2017

15 mars klockan 12:00, 15 september klockan 12:00.

Varför Atlas planering?

Atlas planering ska främja utvecklingen av internationella kontakter inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn.

Genom planeringsresan skapar ni förutsättningar för ett kommande kvalitativt samarbete eller APL-vistelse. Planeringen kan ske i Sverige eller utomlands beroende på samarbetsland och vad ni söker medel för.

Besöket ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov, och det ska finnas en ambition att utveckla långsiktiga internationella kontakter för samarbeten.

Vem som kan söka och delta

Förskolor, grund- och gymnasieskolor, formell vuxenutbildning, allmänna linjer vid folkhögskolor samt kompletterande utbildningar kan söka.

Associerade partners – från exempelvis kulturskolor, utbildningsförvaltningar och lärarutbildningar – kan delta i resan om syftet är väl motiverat.

Samarbetspartner ska vara en förskola, skola eller vuxenutbildningsorganisation. För planering av APL-vistelse kan samarbetspartner vara företag eller andra organisationer.

Samarbetsländer

  • För planering av samarbetsprojekt är det möjligt att söka stöd för resa till länder utanför EU/EES.
  • För planering av APL-vistelse är det möjligt att söka stöd för resa till länder i hela världen förutom USA då de inte beviljar visum för praktik på gymnasienivå.

Möjligheten att bjuda in partnerorganisationen för planering är begränsad till länder utanför EU/EES och OECD.

Det är skolans skyldighet att kontrollera och följa de visumregler och krav på vaccinationer som gäller i de mottagande länderna. 

Det övergripande syftet med Atlas

Atlasprogrammet ska främja lärares och skolledares internationella kontakter samt stödja utvecklingsarbete som syftar till att, med hjälp av internationella kontakter, förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesförberedande program möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning, APL, i utlandet.

Andra programdelar inom Atlas är

  • Atlas konferens
  • Atlas partnerskap
  • Atlas praktik