Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Den Globala Skolan

För vem?

Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän.

Vad kan man göra?

Du kan delta i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet.

Vårt mål är att på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Sedan år 2000 erbjuder vi därför utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

De flesta av våra aktiviteter är kostnadsfria eller sker mot en viss egeninsats och genomförs i samarbete med kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer.

Vi kan även, på särskild beställning, göra direkta insatser för skolor och kommuner.

Vi håller bland annat i:

  • Kurser
  • Föreläsningar
  • Workshops

Dessa och fler aktiviteter som vi arrangerar samlar vi i vår seminarielista, som du når till höger. De listas även på sidan Våra seminarier.

Till Den Globala Skolans seminarier

Vi arrangerar även så kallade

  • Globala resor (se Den globala resan i vänstermenyn)

Vi arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling och specifikt mål 4 specifikt: God utbildning för alla.

Global Action Programme

Den Globala Skolan arbetar i enlighet med FN:s Global Action Programme:

Alla  individer inom skola och utbildning  ska ses som ledare i processen att förändra det samhälle vi lever och verkar i. Målet är ett globalt hållbart samhälle. För att nå dit krävs ett förändringsbenäget lärande som genom sin flexibilitet leder till aktiva handlingar, ett kritiskt förhållningssätt och ansvarstagande. På så sätt kan vi finna lösningar till globala utmaningar och aktivt bidrar till en mer rättvis, fredlig, tolerant, inkluderande, trygg och hållbar värld, lokalt och globalt, nu och i framtiden. 

In English

About The Global School

Region nord

Region öst

Region väst

Region syd