Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Den globala resan

Svenska lärare i Indien.

Detta är en unik möjlighet för dig som arbetar med utbildning i skolan, eller som beslutsfattare inom kommunal, regional eller privat verksamhet. Genom Den globala resan kan du få möta människor i deras vardag, förstå kulturmötets möjligheter och skapa band för framtiden.

Ingen resa i år

Under 2016 kommer inga globala resor att genomföras. Orsaken är att Sida, som finansierar Den globala resan, beslutat att inte tillföra medel för detta i år.   

Varför Den globala resan?

Syftet med Den globala resan är ett interkulturellt lärande som i förlängningen förväntas leda till stärkt skolutveckling. Den globala resan innebär en möjlighet att utmana sina förutfattade meningar och få en större förståelse och inblick i människors levnadssituation.

För skolor utan tidigare erfarenhet av internationella samarbeten kan Den globala resan vara ett ypperligt tillfälle till att knyta kontakter och inspireras till framtida samarbeten. Vi ser gärna att skolor samverkar i kluster. Varje skola måste dock göra en separat ansökan.

Så fungerar det

Det övergripande temat för varje global resa är internationalisering och lärande för hållbar utveckling.

Lokaliseringarna i Sidas samarbetsländer är noggrant utvalda och erbjuder möjligheter att studera utvecklingsfrågor inom områden som fattigdom, tillväxt, demokrati, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och jämställdhet. Man bor på landsbygden, ofta enkelt i familjer.

När man har blivit antagen till en global resa har vi alltid två, ibland tre, obligatoriska förberedelseträffar. Ett uppföljningsseminarium genomförs några månader efter resan.

Resan genomförs av Den Globala Skolans experter från Sverige, tillsammans med organisationer på plats i respektive land. Sedan starten år 2000 har fler än 350 skolor deltagit i globala resor.

Kostnader för att delta i Den globala resan

En egeninsats betalas per deltagare. Därutöver tillkommer kostnader för den sökande skolan för eventuell vaccinering, visumkostnad, försäkringar, resa till avreseort inför resan samt privata utgifter. För kursverksamheten i Sverige betalar deltagarna resor, mat och övernattning. Resterande kostnader står Den Globala Skolan för.

Kostnaderna under Den globala resan är mycket små och av personlig karaktär eftersom allt i princip ingår (boende, mat, transporter, tolkar/resurspersoner). Den Globala Skolan ersätter inte vikariekostnader.

Antagna skollag

Information om vilka skollag som tidigare antagits till Den globala resan:

Antagna till Den globala resan 

Läs om Maria Ohlén som varit i Guatemala med Den globala resan

"Vi måste förstå vad vi kan lära oss av utvecklingsländerna. Ta ett steg tillbaka och inse att det inte bara är vi som kan förmedla kunskap till dem. De har ett fungerande liv, även om det kanske ser ut som det gjorde här för hundra år sedan. Och de lever mycket mer hållbart än vi."

Till artikeln Att resa för att förstå