Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Film: Skolan möter världen

I samband med seminariet Skolan möter världen 2016 producerade Universitets- och högskolerådet en film om seminariet och om vad Den Globala Skolan kan bidra med.

Varje år i maj arrangerar Den Globala Skolan seminariet Skolan möter världen på Sida i Stockholm. Cirka 300 deltagare, främst pedagoger, möts då för att få veta mer om det senaste inom lärande för hållbar utveckling, hämta inspiration till den egna skolverksamheten och knyta kontakter. Seminariet är välbesökt och lockar alltid namnkunniga medverkande med olika erfarenhet och utgångspunkt.