Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Kontakt

Den Globala Skolans medarbetare

Den Globala Skolans medarbetare i Sverige är uppdelade på regionerna Nord, Öst, Väst och Syd.

Medarbetarna har deltidsuppdrag inom Den Globala Skolan och har lärarbakgrund från skiftande skolformer, stadier och ämnesområden.

Kontakta gärna våra medarbetare i din region!

 • Region Nord ansvarar för: Jämtlands, Norrbottens,Västerbottens och Västernorrlands län
 • Region Öst ansvarar för: Gävleborgs, Dalarnas, Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Östergötlands län
 • Region Väst ansvarar för: Jönköpings, Värmlands, Örebro och Västra Götalands län
 • Region Syd ansvarar för: Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Skåne och Hallands län

Region Nord

 • Thomas Nordell
  Tfn: 0702-24 88 68
  thomas.nordell(at)denglobalaskolan.se
 • Trevor Fisher
  trevor.fisher(at)denglobalaskolan.se 
 • Erika Åberg
  Tfn: 0705-69 03 21
  erika.aberg(at)denglobalaskolan.se

Region Öst

 • Karolina Sandahl
  Tfn: 0706-18 04 15
  karolina.sandahl(at)denglobalaskolan.se
 • Mathias Demetriades
  Tfn: 0709-47 90 51
  mathias.demetriades(at)denglobalaskolan.se

Region Väst

 • Anna Mogren
  Tfn: 0706-18 04 16
  anna.mogren(at)denglobalaskolan.se
 • Amela Fific 
  Tfn: 070-403 25 38 
  amela.fific(at)denglobalaskolan.se

Region Syd

 • Christer Torstensson
  Tfn: 0706-15 20 07
  christer.torstensson(at)denglobalaskolan.se
 • Bo Hellström
  Tfn: 0706-18 04 20
  bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se

 

Kontakt - den centrala administrationen

Vill du komma i kontakt med den centrala administrationen av Den Globala Skolan på vår myndighet kan du kontakta:

 • Victoria Palmgren, verksamhetsansvarig (tjänstledig)
  Tfn: 010-470 03 74
 • Fanny Labory, tf verksamhetsansvarig
  Tfn: 010-470 03 73
 • Therese Hadland, handläggare
  Tfn: 010-470 03 72

E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

På gång i din region

I vår seminarielista, som du når genom länken till höger, kan du se vad som är på gång i din region den närmaste tiden.