Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Lärande för hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling är sedan tjugo år en övergripande princip i FN:s arbete. Det innebär att man på flera olika fronter, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt, eftersträvar en utveckling som tillgodoser dagens behov - utan att äventyra kommande generationers.

Ett lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ett förhållningssätt som syftar till att ge elever och vuxna handfasta redskap och metoder för att kunna göra medvetna val som är hållbara för vår framtid.

Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är formulerat i internationella överenskommelser och nationella styrdokument. Undervisning ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

Lärandet karaktäriseras av delaktighet och inflytande, ämnesövergripande samarbeten, olika pedagogiska metoder och ett kritiskt förhållningssätt.

Material

Den Globala Skolan tillhandahåller såväl eget material, publikationer och artiklar som tips på material, metoder med mera från enskilda organisationer, föreningar och andra myndigheter. Allt material kan användas i utbildnings- och spridningssyfte.

Nedan hittar du material som här presenteras närmare.

Möjligheter och utmaningar i skolans nya styrdokument

Den 5-6 maj 2011 arrangerade Internationella programkontoret genom Den Globala Skolan i samverkan med Sida, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en konferens om möjligheter och utmaningar i skolans nya styrdokument.

Efter konferensen sammanställdes en skrift som visar hur lärande för hållbar utveckling behandlas i de nya styrdokumenten. Den är nu även kompletterad med goda exempel från olika skolor, se dokumentet "Lärande för hållbar utveckling - i nya styrdokument för förskola och skola", se nedan.

Skolverket hade en presentation om de nya skolreformerna och hållbar utveckling i skolan.

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola (pdf)

Skolverkets presentation om nya skolreformerna och hållbar utveckling i skolan (pdf)