Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Metod- och materialtips

Pedagogiskt material som förverkligar de globala hållbarhetsmålen i utbildning.

Deltagare på seminariet Skolan möter världen. Foto: Linnea Holtze

Universitets- och högskolerådet arrangerar genom verksamheten Den Globala Skolan varje år ett stort antal seminarier i samarbete med en rad utomstående aktörer. Inför seminariet Skolan möter världen 2016 gjorde vi en sammanställning av de organisationer från civilsamhället som deltog i arrangemanget.

Sammanställningen har titeln Pedagogiskt material som förverkligar de globala hållbarhetsmålen i utbildning och presenterar både organisationerna och deras erbjudande till skolan i form av nyproducerat pedagogiskt material och olika samverkansförslag. För varje erbjudande finns en länk direkt till respektive organisations webbplats.

Pedagogiskt material som förverkligar de globala hållbarhetsmålen i utbildning (pdf, öppnas i nytt fönster)