Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Reportage

  • Såld på mänskliga rättigheter Lovisa Fhager Havdelin är en flitig gästföreläsare på seminarier arrangerade av Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan. Nyligen utsågs hon till generalsekreterare för ...
  • Uddevalla + hållbar utveckling = sant I Uddevalla är intresset för hållbar utveckling stort överlag. Hållbarhetsfrågorna är levande och finns med i alla sammanhang. Det berättar Kirsten Eriksson, rektor på Uddevalla gymnasieskola och en ...
  • Realistiskt att vara idealist Folkrättsexperten professor emeritus Ove Bring har medverkat vid ett tjugotal seminarier arrangerade av Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan, eller ingått i DGS resande ...