Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

21/3 Globala målen för hållbar utveckling - lärarworkshop

Beskrivning:

För dig som lärare arrangerar Den Globala Skolan i samband med elevturnen We Change  en workshop om lärande för global hållbar utveckling.


Workshopen syftar till att skapa kunskap och reflektion kring de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN antog under 2015 och hur dessa kan integreras i skolan. Under workshopen får du ta del av pedagogiska verktyg från Den Globala Skolans och UNDPs samarbete kring den nya boken “Blir världen bättre”. 


Vi pratar om vad som utmärker ett lärande där global hållbarhetsfrågorna fokuseras. Vi provar gemensamt några pedagogiska material som finns att tillgå digitalt.  Workshopen är tänkt för alla ämnesinriktningar.


Varmt välkommen/Den Globala Skolan

Målgrupp: Pedagoger på gymnasiet och grundskolans senare år, skolans ledare och lärarstuderande.

Tid: Tisdagen den 21 mars kl 13.00-15.00

Plats: Jönköping, lokal meddelas i samband med bekräftelse, dock centralt!

Avgift: Avgiftsfritt, Den Globala Skolan bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 2017-03-14

Arrangör: Den Globala Skolan i samerkan med ungdomsturnén We Change

Information:

Amela Fific, amela.fific@denglobalaskolan.se

Anmälningsformulär