Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

3/5 Bygg hållbara samhällen!

Beskrivning:

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på Millenimålen och milleniedeklarationen. Som pedagog förväntas du ta ansvar för att informera om, lära kring och bidra till att uppfylla de nya målen. Därför välkomnar vi dig som arbetar som pedagog från yngre åldrar till högstadie- och gymnasieålder till en seminarieserie i syfte att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar.


Bakom satsningen ligger ett unikt samarbete mellan Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, GMV - Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Universeum och Världskulturmuseet, som erbjuder fördjupad och breddad kunskap om Agenda 2030 och de globala målen.


Vi fortsätter vår serie, som började hösten 2016, med att fördjupa oss i det globala målet 11: Hållbara städer och samhällen. Två spännande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv. Pedagogerna från både Världskulturmuseet och Universeum fortsätter eftermiddagen med workshop kring hur målet kan omsättas i klassrummet.

Målgrupp: Pedagoger och personal från förskola till gymnasiet

Tid: 13.00-16.30

Plats: Världskulturmuseet, Göteborg

Avgift: Seminariet är avgiftsfritt. Vi bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 2017-04-26

Arrangör: Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Världskulturmuseet och Universeum

Information:

Anmälningsformulär