Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

22/3 Världsvattendagen i Lund 2017

Beskrivning:





Välkommen till en utbildningsdag om världens viktigaste ämne! Vi bjuder på föreläsningar, workshops och utställning om dagens och framtidens vattenutmaningar.


Internationella Världsvattendagen firas den 22 mars varje år och är en av FN instiftad dag för att uppmärksamma vatten - världens viktigaste livsmedel och naturresurs.


Under 2017, i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum, tas tillfället i akt att uppmärksamma Världsvattendagen lite extra genom att bjuda in gymnasieelever och lärare till en spännande dag med inspirerande föreläsningar och utställningar.


Under förmiddagen är det föreläsningar och utställningar av forskare vid Lunds universitet och experter från organisationer och företag inom vattensektorn. Frågor kring rätten till vatten, framtidens dricksvattenförsörjning lokalt och globalt, klimatets påverkan, framtida innovationer och mycket annat står på programmet.


Deltar gör Ulf Ellervik, professor i kemi och Karin Lexén, ny generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen.


Eftermiddagens program handlar om vatten i undervisningen och är öppet för alla gymnasielärare, oavsett ämnesinriktning. Under olika workshops visar vi hur man kan arbeta ämnesövergripande med vattenfrågor. Bland annat delar lärare från gymnasieskolan Spyken med sig av sina erfarenheter tillsammans med Den Globala Skolan. Vi ger dig konkreta tips och idéer om hur du kan undervisa om vatten- och andra hållbarhetsfrågor.


OBS: vänligen observera att anmälan görs med mail till Ann Åkerman, LUCSUS, senast 10 mars. Ange i mailet om du vill delta i förmiddagen, på eftermiddagen eller hela dagen.


Mailadress Ann.Akerman@lucsus.lu.se 





Målgrupp: Gymnasielärare alla ämneskategorier

Tid: 08:30-12:00 förmiddagsprogram och 13:00-16:00 eftermiddagsprogram

Plats: Stadshallen i Lund

Avgift: Ingen avgift

Sista anmälningsdag: 2017-03-10

Arrangör: LUCSUS i samarbete med Sydvatten och Den Globala Skolan

Information:

Mer information om programmet finns på lucsus.lu.se, http://lucsus.lu.se.webbhotell.ldc.lu.se/index.php/world-water-day-2017/ 

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Ann Åkerman, ann.akerman@lucsus.lu.se senast den 10 mars. Ange om du vill delta på förmiddagen, på eftermiddagen eller hela dagen.

 

Eventet under förmiddagen kommer att live-sändas på lu.se/350 

 

Christer Torstensson, christer.torstensson@denglobalaskolan.se tel 0706-152007

Bo Hellström, bo.hellstrom@denglobalaskolan.se tel 0706 180420