Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

25/4 Att undervisa utifrån de globala målen

Beskrivning:

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på Millenniemålen och millenniedeklarationen. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: en ekonomisk, en sociala och en ekologisk dimension. 


Som lärare förväntas du ta ansvar för undervisning om och bidra till att uppfylla de nya målen. Därför välkomnar vi dig som arbetar med ungdomar i högstadie- och gymnasieålder till en eftermiddag där du kommer att få grundläggande information om vad de globala målen är samt möjlighet till förståelse för och kunskap om hur de kan användas i olika ämnen i skolan.


Seminariet genomförs på Olympiaskolan i anslutning till elevturnén We Change


Mål 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling


 

Målgrupp: Lärare alla kategorier

Tid: 13:00-15:00

Plats: Olympiaskolan Helsingborg, exakt lokal meddelas vid bekräftelse.

Avgift: Ingen avgift och vi bjuder på fika

Sista anmälningsdag: 2017-04-12

Arrangör: Den Globala Skolan i samverkan med Olympiaskolan och We Change ungdomsturné

Information:

Christer Torstensson, christer.torstensson@denglobalaskolan.se 0706-152007

Bo Hellström, bo.hellstrom@denglobalaskolan.se 0706-180420

 

Anmälningsformulär