Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

29/3 Det globala klassrummet – om Syrien, mänskliga rättigheter och skolframgångar

Beskrivning:

Arbetar du i en skola där du möter elever från olika delar av världen? Vill du lära dig mer om Syrien och flykten till Sverige? Och om mänskliga rättigheter i undervisningen? Vill du ta del av verksamma lärares och studie- och yrkesvägledares arbete med integrationsfrågor och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? 


Då har du hittat rätt! 


Program och medverkande


Syrien och flykten
Hanin Shakrah, jurist och journalist 


Skolans integrationsarbete ur ett SYV-perspektiv
Ewa Svensson, studie- och yrkesvägledare i Sätra rektorsområde och Ullrika Larsson, studie- och yrkesvägledare i Vallback rektorsområde, Gävle. 


Skolframgång i det flerspråkiga klassrummet
Katarina Perämäki, Vuxenutbildningen SFI, Gävle


Mänskliga rättigheter och interkulturella perspektiv - pedagogiska verktyg för olika åldrar
Karolina Sandahl, medarbetare i Den Globala Skolan


Programmet i sin helhet kan laddas ner nedan.


Välkommen till en innehållsrik eftermiddag!


 


 

Målgrupp: Lärare, skolledare, samt studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet

Tid: Onsdag 29 mars kl 13.15-17

Plats: Konserthuset i Gävle, Bo Linde-salen (Kungsbäcksvägen 22)

Avgift: Seminariet är avgiftsfritt. Fika ingår

Sista anmälningsdag: 2017-03-20

Arrangör: Universitet och Högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med Gävle kommun och Lärarförbundet

Information:

Ullrika Forsgren, Gävle kommun ulrika.forsgren@gavle.se

Helena Stöpfgeshoff, Gävle kommun helena.stopfgeshoff@gavle.se

Karolina Sandahl, Den Globala Skolan karolina.sandahl@denglobalaskolan.se

 

Programblad (PDF) Inbjudan Ga¨vle 2017-03-29 .pdf

Anmälningsformulär