Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

21/3 Att komma till Sverige som ung – möjligheter och utmaningar

Beskrivning:

För att vi som arbetar med barn och unga ska kunna möta dem som nyligen kommit till Sverige på bästa sätt behöver vi ökad kunskap om deras bakgrund och erfarenheter. Vi behöver bli bättre på att se dem och deras behov och kunna möta, stötta och tillvarata den resurs som varje individ är. Vi behöver också bli medvetna om hur våra egna erfarenheter påverkar oss i mötet med andra.


Dagen innehåller både föreläsningar och valbara workshops inom områdena:


   • Krigs- och flyktrelaterade trauman. Symptom, behandlings- och stödbehov. Skillnader mot andra former av trauman

  • Att arbeta i en mångkulturell miljö – om relationella och integrationsmässiga utmaningar samt betydelsen av samverkan i arbetet med nyanlända elever

  • Hinder i kommunikation kan ställa till problem för hur människor från olika kulturella bakgrunder framställer sina problem och behov, men också på vilka förväntningar som ställs. 

  • Vad ska vi tänka på i mötet med nyanlända och vad kan göras annorlunda? Ungdomar berättar om sina erfarenheter av att komma som ung till Sverige


 


Program


08.00 Registrering och fika


08.30 Inledning


08.45 Krigs- och flyktrelaterade trauman. Ulf Gustavsson, tidigare verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala


10 Att arbeta i en mångkulturell miljö – om relationella och integrationsmässiga utmaningar samt betydelsen av samverkan i arbetet med nyanlända elever. Laid Bouakaz, universitetslektor Malmö Högskola


Bouakaz kommer i sin föreläsning att utgå från de utmaningar som skolan möter med nyanlända elever och föräldrar. Här behandlas olika pedagogiska och organisatoriska utmaningar, men också t.ex. relationella och integrationsmässiga utmaningar i form av att skapa och bygga upp relationer mellan elever och lärare samt mellan skola och hem.


11.10 Valbara workshops  • Ulf Gustavsson, Anknytningsperspektiv på unga ensamkommandes mående och behov

  • Laid Boukaza, Hur kan vi på ett bra sätt informera och involvera föräldrar i allmänhet och nyanlända elevers föräldrar i synnerhet i skolan? Hur kan samverkan med aktörer i närsamhället utvecklas? Hur kan vi integrera nyanlända elever i det nya samhället och vad innebär det att ha ett interkulturellt förhållningssätt och hur ska vi handskas med mångkulturalitet i praktiken?

  • Vi som kommit till Sverige som unga  


Resan till Sverige, hur blev vi bemötta, vilka hinder stötte vi på och vad skulle kunna bli bättre i mottagandet.


12-13 Lunch


13 Valbara workshops  • Ulf Gustavsson, Anknytningsperspektiv på unga ensamkommandes mående och behov

  • Laid Boukaza, Hur kan vi på ett bra sätt informera och involvera föräldrar i allmänhet och nyanlända elevers föräldrar i synnerhet i skolan? Hur kan samverkan med aktörer i närsamhället utvecklas? Hur kan vi integrera nyanlända elever i det nya samhället och vad innebär det att ha ett interkulturellt förhållningssätt och hur ska vi handskas med mångkulturalitet i praktiken

  • Vi som kommit till Sverige som unga  


Resan till Sverige, hur blev vi bemötta, vilka hinder stötte vi på och vad skulle kunna bli bättre i mottagandet


14 Fika


14.20 Farhad Khaghani, Noaks Ark


Verksamhetsansvarig, grundutbildad KBT-terapeut och interkulturell kommunikator


Interkulturell Kommunikation.


Hinder i kommunikation kan ställa till problem för hur människor från olika kulturella bakgrunder framställer sina problem och behov, men också på vilka förväntningar som ställs. 


När olika kulturer möts kan det uppstå etiska och moraliska dilemman exempelvis beträffande normer och värderingar. 


Föreläsningen tar upp hur vi med enkla medel kan förebygga det och få ett bättre bemötande.


15.20 Avslutning


Obs! Anmälan sker via denna länken


http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/kalender/2017/Sidor/Att-komma-till-Sverige-som-ung-mojligheter-och-utmaningar.aspx


 


 

Målgrupp: Lärare och andra yrkesgrupper i Hallands län som arbetar med nyanlända barn och unga

Tid: Tisdag 21 mars kl 08 – 15.30

Plats: Löftadalens folkhögskola, Åsa i Kungsbacka kommun

Avgift: Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på fika och lunch

Sista anmälningsdag: 2017-03-07

Arrangör: Universitets- och Högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med Länsstyrelsen Halland

Information:

Kontakt och frågor

Bo Hellström

Den Globala Skolan

bo.hellström@denglobalaskolan.se

0706 180420

Christer Torstensson

Den Globala Skolan

christer.torstensson@denglobalaskolan.se

0706 152007

 

Mustafa Adanalic

Länsstyrelsen i Hallands län

mustafa.adanalic@lansstyrelsen.se

010-224 33 71

Guitta Atallah Hajj

Länsstyrelsen i Hallands län

guitta.atallah.hajj@lansstyrelsen.se

010-224 32 55

Obs! Anmälan här

http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/kalender/2017/Sidor/Att-komma-till-Sverige-som-ung-mojligheter-och-utmaningar.aspx

 

 

 

Programblad (PDF) Inbjudan A°sa Kungsbacka 2017-03-21[3].pdf