Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

26/4 Nätverksträff LHU

Beskrivning:

Välkommen till nätverksträff - föreläsning, erfarenhetsutbyte och exempel ur verksamheterna


Nätverket för LHU gör nu en omstart och välkomnar er som representanter.


HOPE - föreläsning av Maria Nilsson, forskare vid Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet


I Umeå, tillsammans med tre andra europeiska städer, pågår forskningsprojektet Hope. Det går ut på att människor från minst 75 slumpvis utvalda hushåll i varje stad får svara på frågor kring vilken mat de köper, vilka prylar de konsumerar, hur de reser och hur energiförbrukningen i deras hem ser ut. Utifrån sina svar får de göra 30 val. Vad kan de tänka sig att ändra på för att minska koldioxidutsläppen med hälften? Sedan får de göra nya val utifrån kriteriet att de är tvungna att göra en förändring. Målet är att se hur långt man kommer med frivilliga val och vad människor väljer om de måste.


Föreläsningen följs av en presentation av referengruppen för LHU, gruppdiskussioner och utställning av material som anknyter till ämnet.

Målgrupp: Representanter från förskola och grundskola samt ledare

Tid: kl 15-17, fika från 14.15

Plats: Umeå Folkets Hus, Studion

Avgift: Ingen avgift, vi bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 2017-04-19

Arrangör: Naturskolan i Umeå i samarbete med Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet

Information:

Anmälningsformulär