Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

24/5 Ta vär(l)den in i klassrummet

Beskrivning:

Den Globala Skolan erbjuder ett seminarium i syfte att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2015 och hur de kan bli verktyg för att skapa ett lärande som ger elever en ökad handlingskompetens i en allt mer globaliserad värld. Vi utgår från Den Globala Skolans och UNDP:s samarbete kring den nya boken Blir världen bättre med tillhörande pedagogiskt material. Läs mer på www.globalamalen.se


Vi kommer också berätta om vilka utbytesmöjligheter som finns via Universitets- och Högskolerådets program.


Program:


9.00-10.00 Mathias Demetriades, Den Globala Skolan


10.00-10.30 Fika


10.30-11.00 forts Den Globala Skolan


11.00-12.00 Magdalena Vogt


12.00 Lunch

Målgrupp: Gymnasielärare

Tid: 9-12.00

Plats: Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg

Avgift: Ingen avgift.

Sista anmälningsdag: 2017-05-23

Arrangör: Den Globala Skolan och Åtvidaberg kommun

Information:

Anmälningsformulär