Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

4/5 Ta vär(l)den in i förskolan

Beskrivning:

Den Globala Skolan erbjuder ett seminarium i syfte att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2015 och hur de kan bli verktyg för att skapa ett lärande som ger barnen en ökad handlingskompetens i en allt mer globaliserad värld. I förskolan finns också tydliga mål att arbeta med hållbar utveckling och att "förbereda barnen för ett alltmer internationaliserat samhälle".  Vi utgår från Den Globala Skolans och UNDP:s samarbete kring den nya boken Blir världen bättre med tillhörande pedagogiskt material. Läs mer på www.globalamalen.se


Vi kommer också berätta om vilka utbytesmöjligheter som finns för förskolelärare via Universitets- och Högskolerådets program.


Kultur, identitet och empati. Dessutom får ni ta del av en workshop om identifikation och empati. Malin Mattsson Flennegård, toleranspedagog från Nyköping beskriver ett projekt där eleverna/barnen tog roller som personer ur de mänskliga rättigheternas historia genom IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Hur kan FN:s paragrafer levandegöras? Hur kan man använda litteratur i förskolan för att lyfta frågor kring mänskliga rättigheter?


Program:


8.30-9.30 Mathias Demetriades, Den Globala Skolan


9.30-10.00 Fika


10.00-12.00 Malin Mattsson Flennegård


Varmt välkomna!


 


 


 

Målgrupp: Förskolärare och övrig personal i förskolan

Tid: 8.30-12.00

Plats: Norrköping Ripans förskola, Hagebygatan 186

Avgift: Ingen avgift, vi bjuder på fika

Sista anmälningsdag: 2017-05-01

Arrangör: Den Globala Skolan och Norrköpings kommun

Information:

Anmälningsformulär