Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

27/3 De Globala Målen i skolan, FULLT!

Beskrivning:

En förmiddag där De Globala Målen introduceras, speciellt fokus på mål 4, 12 och 16.


God utbildning för alla, Hållbara städer och samhällen och Fredliga och inkluderande samhällen.


Thomas Nordell, regionansvarig Nord på Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet


Den Globala Skolans arbete med lärande för global hållbar utveckling syf­tar till att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala mål som FN antog 2015 och hur de kan bli verktyg för ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en alltmer globaliserad värld.


Lars Westin, Professor vid centrum för regionalvetenskap (CERUM), Umeå universitet.


Ordförande för NRSA (The Nordic Regional Science Association) och ledamot av styrelsen för ERSA (The European Regional Science Association). Ledamot av Skytteanska samfundet samt de vetenskapliga råden för myndigheterna Kulturanalys och Trafikanalys.


Stadsregionerna placerar sig själva allt oftare i centrum för arbetet med hållbar tillväxt. Hur ska vi i det perspektivet förstå att olika städer under olika perioder vuxit för att sedan stagnera – eller lyckats förnya och omvandla sig själva? Det handlar mycket om hur de förvaltar sina tillgångar. Idag är lärande människor i arbete samt de institutioner de bygger, för konfliktlösning och för att fatta beslut om tillgångarnas användning, viktiga för de stadsregioner som vill utvecklas.

Målgrupp: Pedagoger och ledare åk f-9

Tid: kl 8.30-12

Plats: Linblommans skola, Umeå

Avgift: Ingen avgift, vi bjuder på fika.

Sista anmälningsdag: 2017-03-23

Arrangör: Skolområde Syd i samarbete med Den Globala Skolan vid Universitets- och högskolerådet

Information:

Erika Åberg, tel 070/569 03 21