Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

20/4 EU och de globala målen

Beskrivning:

Ge skolan verktyg inför Europaveckan i maj! 

Globala målen för hållbar utveckling fastställdes av FN 2015 för att världen ska utvecklas hållbart och rättvist. Den svenska regeringens planer för målens förverkligande i Sverige tar form på olika nivåer i samhället och utbildning är, enligt FN, det viktigaste verktyget i arbetet. Därför uppmuntrar vi skolor att kraftsamla kring de globala målen under Europaveckan som firar sjutton år i år och infaller i samband med Europadagen den 9 maj. 

Seminariedagen bjuder på praktiska verktyg och många övningar som du som deltar får med dig direkt hem till verksamheten. Inbjudna föreläsare söker svar på frågor om hur EU som aktör kan påverka hela världens utveckling. Och på vilket sätt skolan kan bidra. 

Varmt välkommen!

 

 


Program


09.00 Globala målen för hållbar utveckling Anna Mogren, Universitets- och högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan och Marcia Munoz, Sida Alumni


10.00 Fika med tipsrunda


10.30 EU och de globala målen, Sabina Hualpa Blomgren från Europa direkt Skaraborg


11.15 Mänskliga rättigheter i skolan, Christoffer Dahlin, Amnesty International


12.00 Lunch


12.40 Praktisk tillämpning, metoder och material Prova på!


14.30 Fika att ta med till föreläsningen


14.40 Säkerhetsläget i EU och Ryssland med Trump vid makten, Magnus Christiansson, Försvarshögskolan


15.40 Avslutande fika


16.00 Slut


 


Målgrupp: Pedagoger alla stadier, skolans ledare och lärarstuderande.

Tid: Torsdag den 20 april kl 9.00-16.00

Plats: Hushållningssällskapets lokaler Järnvägsgatan 18 i Skara

Avgift: Avgiftsfritt, Den Globala Skolan bjuder på fika och lunch

Sista anmälningsdag: 2017-04-10

Arrangör: Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med Europa direkt Skaraborg

Information:

Anna Mogren, anna.mogren@denglobalaskolan.se

Programblad (PDF) Inbjudan Skara 2017-04-20.pdf

Anmälningsformulär