Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

9/5 Att komma till Sverige som ung - möjligheter och utmaningar 

Beskrivning:

För att vi som arbetar med barn och unga ska kunna möta dem som kommit till Sverige på bästa sätt behöver vi ökad kunskap om deras bakgrund och erfarenheter. Vi behöver bli bättre på att se dem och deras behov och kunna möta, stötta och tillvarata den resurs som varje individ är. Vi behöver också bli medvetna om hur våra egna erfarenheter och vår kultur påverkar oss i mötet med andra.


 


Fortbildningsdagen innehåller både föreläsningar och fördjupningar kring förskolans och skolans människorättsansvar, hedersrelaterat våld och könsstympning och jämställdhetsfrågor.


 


Program


 


08.30 – 08.45                    


Inledning


08.45 – 09.30                  


 Föreläsning av Susann Swärd, verksamhetschef på Rättighetsfokus


 Den inkluderande skolan – en överblick av förskolans och skolans                        


 människorättsansvar


 


09.30 – 09.50                    


Fika


 


09.50 – 10.45                    


Susann Swärd fortsätter


 


10.50- 11.30                      


Khadra Seerar, förskollärare och verksam i kampen mot kvinnlig könsstympning                                             föreläser om könsstympning och heder


 


11.30 – 12.15                    


Fördjupningsseminarium med tillfälle till frågor och diskussion


(halva gruppen med Khadra och andra halvan med Susann)


 


12.15 – 13-15                    


Lunch


 13.15 -14                           


Fördjupningsseminarium med tillfälle till frågor och diskussion


(halva gruppen med Khadra och andra halvan med Susann och på detta vis får alla träffa Khadra och Susann)


 


14.00 – 14.30                    


Fika


 


14.30 – 15.30                


Victoria C Wahlgren, filosofie doktor. Genuspedagogiskt arbetet i förskola och                                                  skola.


Victoria skrev Sveriges första genuspedagogiska                                                                                           avhandling med utgångspunkt i jämställdhetsarbete i skola och utbildning och är                                           särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Blekinge.  


 


15.30                                 


Avslutning


                                                                                       

Målgrupp: Förskollärare, lärare åk 1-3 samt andra personalgrupper som arbetar med nyanlända barn och unga i dessa åldrar

Tid: 170509 8.30 - 16

Plats: Ronneby Brunn, Ronneby

Avgift: Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på fika och lunch

Sista anmälningsdag: 2017-04-28

Arrangör: Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge

Information:

För frågor kontakta

 

Bo Hellström Den Globala Skolan bo.hellstrom@denglobalaskolan.se

0706 180420

Emma Mejer Länsstyrelsen Blekinge emma.mejer@lansstyrelsen.se

010 224 01 67

Programblad (PDF) Inbjudan Ronneby 2017-05-09[3].pdf

Anmälningsformulär