Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

22/3 Globala målen i skolan

Beskrivning:

Den Globala Skolan erbjuder ett seminarium i syfte att skapa kunskap och reflektion kring de sjutton globala målen för hållbar utveckling som FN antog 2015 och hur de kan bli verktyg för att skapa ett lärande som ger elever en ökad handlingskompetens i en allt mer globaliserad värld. Vi utgår från Den Globala Skolans och UNDP:s samarbete kring den nya boken Blir världen bättre med tillhörande pedagogiskt material. Läs mer på www.globalamalen.se

Målgrupp: Grundskolelärare

Tid: 17-18.30

Plats: Stockholm, Tullgårdskolan (Tullgårdsgatan 2)

Avgift: Ingen avgift

Sista anmälningsdag: 2017-03-21

Arrangör: Den Globala Skolan

Information:

Mathias Demetriades, mathias.demetriades@denglobalaskolan.se

Anmälningsformulär