Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Våra seminarier

Aktuella seminarier som Den Globala Skolan arrangerar listas nedan. Du kan också nå dem i högermarginalen på övriga sidor.

Bild från konferensen Skolan möter världen 2014.

8/5 Ta vär(l)den in i skolan

Beskrivning:

Program


8.30 -9.00 Introduktion. Ta vär(l)den in i klassrummet, Mathias Demetriades, Den Globala Skolan. Hur kan man undervisa om Globala målen för hållbar utveckling


9.00.10.30 Identifikation och empati. Malin Mattsson Flennegård, gymnasielärare från Nyköping beskriver ett projekt där eleverna tog roller som personer ur de mänskliga rättigheternas historia genom IE-metoden (Identifikation skapar Empati). Hur kan FN:s paragrafer levandegöras i klassrummet.


10.30-11.00 Fikapaus


11.00-12.00 Att gå i någon annans skor. Stiftelsen Teskedsorden arbetar mot intolerans och för ökad respekt människor emellan.


Varmt välkomna!/ Den Globala Skolan


 


 

Målgrupp: Grundskolärare

Tid: 8.30-12.00

Plats: Stockholm, Tullgårdskolan, (Tullgårdsgatan 2)

Avgift: Ingen avgift

Sista anmälningsdag: 2017-05-04

Arrangör: Den Globala Skolan

Information:

Mathias Demetriades mathias.demetriades@denglobalaskolan.se 0709-479051

Anmälningsformulär