Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus Charter for Higher Education

För vem?

Lärosäten som önskar delta i Erasmussamarbetet 2014/15–2020/21 måste ansöka hos EU-kommissionen om Erasmus Charter for Higher Education.

Vad är det?

Erasmus Charter for Higher Education fastställer grundprinciperna för allt Erasmussamarbete.

Sista ansökningsdag

31 mars 2017.

För att ni som lärosäte ska kunna delta under programperioden med Eramsus+ måste ni ansöka om och beviljas en så kallad Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Har ert lärosäte beviljats Erasmus Charter for Higher Education från tidigare ansökningsomgångar behöver ni inte söka igen.

Vad det innebär

En Erasmus Charter for Higher Education undertecknad av EU-kommissionen ger lärosätet rätt att:

  • ansöka till det nationella kontoret om stipendier för utbyte av studenter och lärare, medel för studentpraktik samt olika typer av projektsamarbeten 
  • ansöka till EU-kommissionen om medel för att delta i så kallade centraliserade delprogram inom Erasmussamarbetet.

ECHE är i princip giltigt under hela programperioden, till och med slutet av läsåret 2020/21. Det kan dock upphävas om lärosätet inte fullföljer sina åtaganden, till exempel inte rapporterar bidrag eller bryter mot principerna i charterdokumentet.

Ansökningsförfarandet

  • Lärosätet ansöker online.
  • Ansökan ska vara inskickad senast klockan 12:00 sista ansökningsdag.
  • Ansökan gäller för lärosätets deltagande i EU-kommissionens nya utbildningsprogram som sträcker sig mellan 2014/15-2020/21.

Ansökan och mer information

Mer information om ansökningsförfarandet och länk till ansökan finns på Education, Audiovisual and Culture Executive Agencys, EACEA, webbplats.

Utlysning att söka Erasmus Charter for Higher Education på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Om Erasmus Charter for Higher Education på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Resultatet från ansökningsomgången publiceras på EACEA:s webbplats i slutet av året.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.