Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus ECTS och DS labels

Alla ansökningsomgångar är avslutade.

Från och med 2014 är det inte längre möjligt för lärosäten att söka kvalitetsutmärkelserna ECTS och DS labels.

European Credit Transfer System (ECTS) label var en kvalitetsutmärkelse som visade att man tillämpar ECTS på ett exemplariskt vis, medan Diploma Supplement (DS) label var en kvalitetsutmärkelse som visade att man utfärdar Diploma Supplement på ett korrekt sätt.

Svenska lärosäten som tilldelats kvalitetsutmärkelse

Två svenska lärosäten har hittills tilldelats ECTS-label; Karlstads universitet och Blekinge tekniska högskola beviljades ECTS-label 2011.

Totalt 23 svenska lärosäten har tilldelats DS-label.

Tidigare har Malmö högskola och Linköpings universitet tilldelades DS-label år 2010 och SLU, Högskolan i Skövde, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Mälardalens högskola, KTH, Chalmers, Karlstads universitet Högskolan i Borås, Mittuniversitetet, Högskolan i Dalarna, Blekinge tekniska högskola samt Göteborgs universitet beviljades DS-label 2011.

Vid ansökningsomgången 2012 tilldelades DS-label till Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet.

Vid ansökningsomgången 2013 tillkom Örebro universitet till skaran av lärosäten som beviljats DS-label. Vid samma ansökningsomgång fick Malmö Högskola och Linköpings universitet sin DS-label förnyad.

En lista över alla europeiska lärosäten som tilldelats DS- respektive ECTS-label finns på EACEA:s webbplats, se länk till höger.

Kontaktperson

Anders Ahlstrand
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se
Tfn: 010-470 04 59