Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

För vem?

Universitet och lärosäten kan söka.

Vad kan man göra?

Programmet ger stöd till att utveckla gemensamma masterprogram, samt stipendier för studenter att söka för att delta i något av de program som erbjuds.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför gemensamma masterprogram

Syftet med gemensamma masterprogram, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, är att stärka den högre utbildningen. Ett konsortium av lärosäten kan utveckla olika masterprogram av hög kvalitet. Insatsen ger stöd till administration och stipendier till studenter och lärare.

Så fungerar det

Programmen tas fram inom ett konsortium av lärosäten från minst tre europeiska länder. Även andra organisationer kan delta om de kan tillföra särskild expertis och kompetens av betydelse. Studenter och personal kan ansöka om att delta i pågående kurser.

Programmen innefattar en obligatorisk mobilitet i minst två länder inom konsortiet. Examen ska vara erkänd i respektive land och efter slutförda studier kan studenter ta ut en dubbel eller gemensam examen.

Mer information och ansökan

Programmet administreras och handläggs av det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA. Du hittar mer information om programmet och ansökan på deras webbplats:

Erasmus Mundus Joint Master Degrees på EACEA:s webbplats (nytt fönster) 

Ansökan: Electronic Application Forms - eForms på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

Programmet gemensamma masterprogram är en fortsättning på Erasmus Mundus Master Courses. Forskarutbildningsprogrammen som tidigare rymdes inom Erasmus Mundus har flyttats över till Marie Skłodowska Curie under Horisont 2020 där Vinnova är svensk kontaktpunkt.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.