Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

Vem som kan söka

Lärosäten kan söka medel för samarbete med partnerländer i cirka 150 länder i hela världen.

Vad man kan göra

Lärare och administratörer vid lärosäten i EU och i partnerländerna engageras i projekt för att utveckla kurser och institutioner, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför projekt inom Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad?

Kapacitetsuppbyggnad (Capacity Building) ger stöd till att utveckla gemensamma projekt för att utveckla nya kurser, läroplaner, utbildningscentra, högskoleadministration eller nationella utbildningsreformer, samt bidrar till moderniseringen av den högre utbildningen och till en demokratisk utveckling i partnerländerna.

Programdelen är en fortsättning på de tidigare programmen Tempus, Alfa och EDULINK.

Projektens syfte och innehåll

Deltagarna engageras i projekt för att till exempel utveckla kurser och institutioner eller förändra utbildningssystemet på nationell nivå.

Det finns två typer av samarbeten:

  • Gemensamma projekt
  • Strukturella projekt

Inom gemensamma projekt, som genomförs på institutionell nivå, kan man samarbeta kring kursutveckling, reformer av styrelsesätt på lärosäten, och att stärka lärosätenas roll i samhället.

Strukturella projekt ska bidra till reformer och utveckling av högre utbildning på nationell nivå i partnerländerna. De övergripande målsättningar som gäller för gemensamma projekt gäller även för strukturella projekt. Tänkbara samarbetsområden är utveckling av nationella kriterier för kvalitetssäkring, tillgodoräknande och rutiner kring antagning av studenter.

Projekten kan antingen vara nationella (rikta in sig på ett partnerland) eller multinationella (inkludera fler än ett partnerland). Nytt för Erasmus+ är "Special Mobility Component", vilket innebär att studenter och lärare kommer att kunna resa och studera/undervisa i ett annat land inom projektet. Detta gäller endast för EU:s grannområden. Reglerna för mobiliteten är snarlik dem inom Erasmus+ mobilitet för högre utbildning.

Organisationer som kan söka

Universitet och högskolor, enskilt eller i samarbete med flera lärosäten, kan söka medel för samarbete med Erasmus+ partnerländer i hela världen. Särskilt fokus ligger dock på EU:s grannområden.

Minst tre lärosäten  från minst tre programländer måste delta i projekten. Särskilda regler gäller för Latinamerika och Ryssland. De särskilda reglerna beskrivs i programhandledningen för Erasmus+.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge som programländer. Cirka 150 länder i hela världen deltar som partnerländer, däribland även tills vidare Schweiz.

Ansökan och mer information

Det är det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som har det fulla administrativa ansvaret för programmet. Mer information om programmet, ansökan, rapportering med mera publicerar de på sin webbplats:

Erasmus+ Capacity-building projects på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Ansökan: Electronic Application Forms - eForms på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Det är också till EACEA du vänder dig med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu  

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.