Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ kontaktseminarier

För vem?

Organisationer som söker projektpartners för samarbete inom Erasmus+ kan söka.

Vad kan man göra?

Du träffar på plats andra organisationer som söker partners inom ett speciellt tematiskt område.

Sista ansökningsdag

Löpande

Varför ett kontaktseminarium?

Ett kontaktseminarium ger er organisation möjlighet att komma i kontakt med andra organisationer för att inleda framtida samarbeten inom Erasmus+.

För att få så stort utbyte som möjligt av seminariet bör ni ha långt gångna planer för en ansökan inom Erasmus+ redan när ni anmäler intresse att delta. Det handlar dels om en konkret projektidé, dels om vilken typ av partners ni söker.

Så fungerar det

Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till olika utbildningssektorer som skola, högre utbildning, yrkes- och vuxenutbildning. Kontaktseminarierna är vanligen runt tre dagar långa och det finns ett visst antal platser reserverade för varje land.

 • För att delta ska du skicka in en intresseanmälan. 
 • Varje seminarium har ett begränsat antal deltagare.
 • Vi gör ett urval av de anmälningar som kommer in utifrån projektidé och hur väl de passar in i kontaktseminariets tema. Vi strävar efter organisatorisk och geografisk spridning vid urvalet.
 • Du får besked om du blivit antagen cirka en månad innan seminariet äger rum.
 • Blir du antagen får du särskilda instruktioner vad gäller resan. Du bokar och betalar din resa själv. För att få bidrag för resan skickar du kostnadsunderlag till Universitets- och högskolerådet när du varit på seminariet. Du får ersättning för flygresa eller tågresa samt för transport till och från flygplatserna/tågstationerna.
 • Seminarie- och boendekostnad betalar Universitets- och högskolerådet direkt till arrangören.
 • Vi kontaktar seminariearrangören och lämnar den information de behöver om ditt deltagande.
 • När du genomfört seminariet mejlar du en slutrapport med begäran om ersättning för resekostnader (enligt bidragsschablon) och ett närvarointyg till Universitets- och högskolerådet. Underlag till rapporten får du av oss i samband med din hemkomst.
 • Vi betalar ut reseersättningen efter att vi godkänt slutrapporten.

Bidragsnivåer för resa

Hur mycket du kan få i resebidrag beror på hur långt du behöver resa. För att få fram resans längd använder du Europeiska kommissionens avståndsräknare, Distance calculator. Du anger avreseort och destination och får fram resans längd i kilometer. Du får ersättning för faktiska kostnader upp till följande belopp:

 • Resor mellan 100-499 kilometer: max 250 euro per deltagare
 • Resor mellan 500-1 999 kilometer: max 350 euro per deltagare
 • Resor mellan 2 000-2 999 kilometer: max 450 euro per deltagare
 • Resor över 3 000: max 500 euro per deltagare

Beräkna resans längd: Distance calculator (nytt fönster)

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.