Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE.

Vad man kan göra

Det är möjligt för studenter att studera och/eller praktisera, samt personal att jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför Erasmus+ mobilitet?

Programmet ger ert lärosäte möjlighet att arbeta med uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan.

Genom att ge lärare och personal möjlighet att kompetensutveckla sig och utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder, samt ge studenter möjlighet att studera och praktisera utomlands kan programmet bidra till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning. Programmet kan också bidra till en större öppenhet mellan utbildningar i olika europeiska länder och stärka kopplingen till arbetslivet.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen, samt stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Förbättrade språkkunskaper, ökad kunskap och kännedom om andra kulturer och länder, aktivt deltagande i samhället och en känsla av det europeiska medborgarskapet är exempel på vad ett deltagande kan ge. Primära målsättningar är att erbjuda fler och bättre möjligheter till kvalitativ utbildning.

Vilka organisationer kan söka?

Universitet och högskolor kan söka. Det är även möjligt att söka som konsortiesamordnare för ett nationellt konsortium, där organisationer går samman för en gemensam ansökan. Ett konsortium ska bestå av minst tre för Erasmus+ giltiga organisationer, varav minst två är sändande lärosäten.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som lärosätet planerar att genomföra. Det innebär att personal och studenter vänder sig till och ansöker om stipendium vid det egna lärosätet, som också ger information om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Logotyp Erasmus+

EU:s för utbildning, ungdom och idrott.