Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Vem som kan söka

Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka medel för olika former av kompetensutveckling och utbyte. För yrkeslärande söker man inom yrkesdelen av programmet.

Vad man kan göra

Det är möjligt för personal att delta på fortbildningskurs, konferens/seminarium, jobbskugga eller undervisa i en utbildningsorganisation i ett annat europeiskt land som deltar i programmet.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför Erasmus+ mobilitet?

Programmet ger er organisation möjlighet att arbeta mot uppsatta strategiska mål och utvecklingsplaner på ett internationellt plan. Genom att ge lärare och annan pedagogiskt kopplad personal möjlighet att kompetensutveckla sig och utbyta erfarenheter med kollegor i andra länder bidrar det till att stärka individers färdigheter och kvalifikationer.

Vad ska det leda till?

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen.

Med hänsyn till situationen med ökat antal migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som syftar till att utveckla lärare inom områden så som grundläggander färdigheter, att arbeta med blandade elevgrupper, att använda nya tekniker för uppsökande verksamhet, validering av icke-formellt och informellt lärande samt vägledning av särskild vikt.

Vilka organisationer kan söka?

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande, som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek och museer, kan söka.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Gå ihop med andra och sök som nationellt konsortium

För större och mer strategiska projekt kan ni söka bidrag gemensamt med andra organisationer som ett nationellt konsortium. På så vis kan projektet eller kompetensutvecklingen få större spridning.

Konsortiet ska bestå av minst tre vuxenutbildningsorganisationer, där en organisation tar på sig ansvaret att samordna konsortiet och projektet.

Tänker ni söka som konsortiesamordnare, kontakta gärna oss handläggare så ger vi er stöd och råd att skapa och fungera som ett nationellt konsortium.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.