Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ stöd till politisk reform

Vilka kan söka?

Myndigheter och andra offentliga och privata aktörer, ideella organisationer, med flera (varierar beroende på ansökningsomgång).

Vad kan man göra?

En möjlighet till bidrag för projekt som syftar till strategisk utveckling på europeisk policynivå. Inriktningen på projekten varierar beroende på ansökningsomgång.

Sista ansökningsdag

Se informationen om respektive ansökningsomgång nedan.

Inom Erasmus+ stöd för politisk reform genomförs ansökningsomgångar (utlysningar) med olika inriktningar och teman. För närvarande går det att söka projekt inom följande områden:

Samarbetsprojekt inom social delaktighet

En möjlighet att söka medel för europeiska samarbetsprojekt som syftar till att främja aktivt medborgarskap, tolerans och motverka diskriminering. Sista ansökningsdag är den 22 maj 2017.

Mer om ansökningsomgången: Samarbetsprojekt inom social delaktighet