Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet högre utbildning

Vem som kan söka

Universitet och högskolor med en Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, kan söka medel för stipendier för olika former av studier eller personalutbyte.

Vad man kan göra

Högskolepersonal och studenter i Europa och andra delar av världen får möjlighet att arbeta, kompetensutveckla sig eller studera i ett annat land. En ansökan innehåller samtliga tänkta utomeuropeiska mobiliteter.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Programmet utomeuropeisk mobilitet (International Credit Mobility) ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan så kallade programländer (länder i Europa som deltar i Erasmus+) och så kallade partnerländer (utomeuropeiska länder som deltar i vissa delar av Erasmus+).

Vad det innebär

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett annat land. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Lärosäten kan även bjuda in anställda från ett företag eller annan organisation att undervisa.

Studerande på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, kan studera mellan 3-12 månader i ett annat land. För att kunna söka ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Giltiga länder

Alla 28 medlemsländer i EU liksom Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet samt Makedonien deltar som så kallade programländer. Länder som kan delta som så kallade partnerländer i utomeuropeiskt samarbete anges i dokumentet med giltiga länder, Eligible countries for International Credit Mobility, nedan.

Från och med ansökningsomgången 2017 kan Iran, Irak och Jemen delta.

Eligible countries for International Credit Mobility in 2017 (pdf, nytt fönster)

Organisationer som kan söka 

Lärosätet i programlandet är den part som ansöker och skickar in ansökan till det nationella programkontoret. För er som svenskt lärosäte innebär det att ni skickar in ansökan till Universitets- och högskolerådet.

Hitta partners

Kontaktseminarium för att hitta partners/lärosäten för mobilitetsaktiviteter

Kort presentation av programmet

Det här är Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet, ICM (pdf, nytt fönster)

Logotyp Erasmus+

EU:s program för utbildning, ungdom och idrott.