Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Ett år i Spanien

För vem?

Elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 som läser spanska som lägst steg 3 kan söka. För att vara berättigad till fullt bidrag måste den som ansöker vara svensk medborgare.

Vad kan man göra?

Eleven kan studera ett läsår i Spanien för att därigenom förbättra språkkunskaperna och förståelsen för kulturen. De svenska ungdomarna inkvarteras hos spanska värdfamiljer eller i studenthem.

Sista ansökningsdag 2017

2 januari 2017 klockan 12.00 för läsåret 2017-2018.

Följ Olga och Lea i Spanien

Olga och Lea är nu inne på sin andra termin i Spanien. Här berättar de hur det är att leva som spansk elev för ett tag:

Olgas blogg - om mitt år i Spanien 2016/2017 (nytt fönster)

Leas blogg - mitt år i Spanien 2016/2017 (nytt fönster)

Plugga ett gymnasieår utomlands

Det bästa sättet att lära sig ett främmande språk är att bo i ett land där språket talas. Samtidigt får man en ökad förståelse för andra kulturer.

Genom programmet Ett år i Spanien har du som går i årskurs ett eller två på gymnasiet möjlighet att plugga ett år i Spanien.

Det enda formella kunskapskravet är att du ska ha läst spanska som lägst steg 3. För att vara berättigad till fullt bidrag måste du som ansöker vara svensk medborgare.

Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot ettårselever. I Spanien är skolorna spridda över hela landet.

Vad det innebär och vad det ger dig

Du får en plats på en gymnasieskola och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får omdömen. Du placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet du läser på i Sverige. Under ett helt läsår får du uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera på ett främmande språk.

I Spanien bor du hos värdfamilj under hela studieperioden.

Ett år utomlands kommer att ge dig nya vänner och spännande upplevelser. De erfarenheter och den kunskap du får ta del av kan vara nyckeln till många dörrar i framtiden, inte minst hos framtida arbetsgivare.

Inga kostnader för skolplatsen

Ettårsprogrammen är statligt finansierade. Det innebär att

  • du inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen,
  • du får ett inackorderingstillägg på 1 190-2 350 kronor i månaden, utöver ditt vanliga studiebidrag på 1 050 kronor från CSN, som täcker en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering, 
  • du själv står för reskostnader, försäkring och övriga fickpengar.