Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Jean Monnet

Vem som kan söka

Lärosäten i hela världen kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att genom olika aktiviteter med fokus på studier om EU främja kvalitet i undervisning och forskning inom olika discipliner.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i november.

Varför Jean Monnet?

De aktiviteter som är möjliga att genomföra inom Jean Monnet syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen. EU-studier omfattar studier av Europa i sin helhet med särskild betoning på den europeiska integrationsprocessen. Aktiviteterna ska också främja dialogen mellan den akademiska världen och beslutsfattare.

Vad det ska leda till

De mål som är uppsatta för programdelen är att

  • rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU
  • stimulera undervisning och forskning om EU
  • främja dialogen inom högre utbildning mellan EU och resten av världen.

Vem som kan söka

Programmet är öppet för lärosäten i hela världen att söka till och delta i. Som svenskt lärosäte måste ni ha ett giltigt Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, för att kunna söka.

Mer information och ansökan

Du ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA. Information om programmet och ansökan når du på EACEA:s webbplats:

Jean Monnet på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Ansökan: Ansökningsformulär för Jean Monnet på EACEA:s webbplats (nytt fönster)

Det är också till EACEA du vänder dig för mer information om programmet, frågor och rådgivning om ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post eacea-ajm@ec.europa.eu