Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Linnaeus-Palme partnerskap

För vem?

Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning genom att driva långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i låg- och medelinkomstländer kan söka.

Vad kan man göra?

Svenska lärare och studenter undervisar samt studerar i olika låg- och medelinkomstländer. Lärare och studenter från låg- och medelinkomstländer kan på motsvarande sätt undervisa och studera i Sverige.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2017 är den 19 april klockan 12:00.

Nytt i programmet 2017

Villkoren för programmet och nya rutiner för ekonomisk rapportering är några av nyheterna i programmet. Här presenterar vi kortfattat vad som är nytt i årets ansökningsomgång. För utförligare information hänvisar vi till dokumenten:

Allmänna villkor för Linnaeus-Palmeprogrammet (pdf)

Ramar och kriterier för Linnaeus-Palmeprogrammet (pdf)

Ramar och kriterier på engelska:

Guidelines Linnaeus-Palme partnership 2017 (pdf)

Ettåriga projekt

I årets ansökningsomgång går det bara att ansöka om bidrag för ettåriga projekt. Utbytesperioden är från det datum projektet beviljas fram till och med den 30 september 2018.

Jämn fördelning mellan lärare och studenter

Alla ansökningar måste innehålla både lärar- och studentutbyten, alternativt utvärderingsresor och studentutbyten. Antalet sökta utbyten måste vara jämt fördelat, vilket innebär att antalet deltagande lärare respektive studenter från vardera institutionen måste stämma överens. Och det går inte att söka medel för fler lärar- än studentutbyten. Förändringen har införts eftersom vi strävar efter att öka studenterna deltagande i programmet.

Begränsningen innefattar även utvärderingsresor. Det sammanlagda antalet deltagare i lärarutbyten och utvärderingsresor får därför inte vara fler än antalet deltagande studenter.

Maximalt antal deltagare

Det maximala antalet deltagare ett projekt kan söka bidragsmedel för begränsas till 2 + 2 lärare och 4 + 4 studenter.

Tidsperiod för studentutbyte

Maximal tidsperiod för studentutbyte begränsas till 20 veckor.

Maxbelopp för språkutbildning

Maximalt belopp som går att söka för språkutbildning begränsas till 15 000.

Revisionsrapport med slutrapporteringen

Krav på revision har införts i programmet. Alla projekt som har beviljats mer än 100 000 kronor ska skicka in en revisionsrapport i samband med slutrapporteringen.

Instruktion för finansiell rapportering (pdf)

Uppdragsbeskrivning för revision Linnaeus-Palme partnerskap (pdf)