Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Linnaeus-Palme planering

För vem?

Lärosäten som vill höja kvaliteten på sin utbildning kan söka medel för att starta upp ett samarbete med ett lärosäte i ett låg- och medelinkomstland.

Vad kan man göra?

Lärosäten träffar sin samarbetspartner för att gemensamt förbereda och planera det framtida utbytesprojektet inom Linnaeus-Palme partnerskap.

Ansökan

Nästa ansökningsomgång beräknas öppna till hösten 2017.

Varför en planeringsresa?

Planeringsresan ger er och er samarbetspartner möjlighet att träffas för att komma överens om formerna för ett projekt inom Linnaeus-Palmes partnerskap. Mötet ska äga rum dels i Sverige, dels i partnerlandet.

Vem som kan söka och delta

Alla svenska institutioner kan via sina lärosäten ansöka om bidrag för att genomföra ett Linnaeus-Palmeprojekt. Det är det svenska lärosätet som är projektägare och som sådan administrerar och ansvarar för bidraget från Universitets- och högskolerådet.

Möjliga partnerländer

Giltiga samarbetsländer för programmet 2017 är de länder som ingått i något av Universitets och högskolerådets arrangerade kontaktseminarium: Kirgizistan, Uzbekistan, Georgien, Armenien, Marocko, Algeriet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Colombia och Peru. Lärosäten från Azerbajdzjan, Tunisien, Ecuador och Panama har deltagit som inbjudna vid kontaktseminarierna så även de är giltiga samarbetsländer. Men Egypten och Syrien räknas inte in, då UD avråder från resor till de länderna.

Bidrag för projektsamarbetet

När ni har genomfört planeringsresorna finns sedan möjlighet att söka bidrag för att genomföra ett projekt inom Linnaeus-Palme partnerskap.

Kontaktseminarium

Genom ett kontaktseminarium kan ert lärosäte komma i kontakt med lärosäten i låg- och medelinkomstländer för att inleda framtida samarbeten.

Mer om aktuella och genomförda kontaktseminarier