Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus Vuxen

Vem som kan söka

Organisationer, institutioner och föreningar som arbetar med vuxnas lärande (formellt, informellt och icke-formellt) kan söka.

Vad man kan göra

Det är möjligt att söka medel för samarbetsprojekt, utbildning och praktik i de nordiska och baltiska länderna.

Sista ansökningsdag

Ansökan 2017 är stängd. Ansökningsomgången för 2018 beräknas öppna i början av december.

Varför Nordplus Vuxen?

En möjlighet att, genom samarbete med de nordiska och baltiska länderna, få in nya idéer och perspektiv i undervisningen och verksamheten.

Mål med Nordplus Vuxen

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplusprogrammet har Nordplus Vuxen som mål att:

 • stärka vuxnas nyckelkompetenser och bidra till att vuxnas informella och icke-formella lärande erkänns.
 • stärka vuxenutbildningen och vuxnas lärande för att bättre kunna möta utmaningarna i det moderna samhället.
 • öka kontakterna mellan vuxnas lärande och arbetsliv.

Det här kan ni göra

Ni kan söka medel för att genomföra följande aktiviteter:

Mobilitetsprojekt

 • Förberedande besök
 • Utbyten av lärare och pedagogisk personal
 • Utbyten av vuxenstuderande och kursdeltagare.

Samarbetsprojekt

 • Tematiska nätverk
 • Utvecklingsprojekt
 • Kartläggningsprojekt.

Förberedande besök inför projektansökan

När ni hittat partners för ett projekt finns möjlighet att söka bidrag för ett förberedande besök. Besöket är en chans att diskutera och planera ert projekt och arbeta med en ansökan tillsammans med partnerorganisationen eller -organisationerna.

Läs mer om Nordplus förberedande besök

Mer information om Nordplus Vuxen

Mer information om programmet hittar du på Nordiska ministerrådets webbportal för Nordplusprogrammet:

Läs mer om Nordplus Vuxen på Nordplusonline

Övergripande målsättningar för Nordplus 2012-2017

Programmet ska bidra till att:

 • stärka och utveckla det nordiska samarbetet inom utbildningsområdet och etablera en nordisk-baltisk utbildningsregion.
 • stödja, utveckla och sprida innovativa produkter och processer inom utbildning, genom systematiskt utbyte av erfarenheter och goda exempel.
 • utveckla kvalitet och innovation i utbildningssystemen och stärka det livslånga lärandet i deltagarländerna.
 • främja nordiska språk och nordisk kultur, och ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • stimulera intresse för, kunskap om och förståelse av de nordiska språken.
 • stärka barns och ungdomars förståelse av nordiska språk (primärt av danska, norska och svenska).

Fler program inom Nordplus

Länkar till de övriga programmen inom Nordplus ramprogram hittar du till höger (Nordplus Horisontal, Nordplus Nordiska språk, Nordplus Högre utbildning, Nordplus Junior).

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.Logotyp Nordplus