Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus förberedande besök Junior och Vuxen

För vem?

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt organisationer, institutioner och föreningar som är engagerade i vuxnas lärande kan söka.

Vad kan man göra?

Det är möjligt att söka bidrag för att tillsammans med er eller era partner planera det kommande Nordplusprojektet och formulera ansökan.

Sista ansökningsdag 2017

1 mars, 1 oktober

Varför ett förberedande besök?

När ni hittat partners i ett projekt och innan er organisation skickar in en ansökan till Nordplus Junior eller Nordplus Vuxen finns möjligheten att söka bidrag för ett förberedande besök.

Vid besöket kan ni tillsammans med er eller era partner diskutera och planera projektet, ta fram projektplaner och gemensamt arbeta med projektansökan.

Så går det till

Du ansöker via Nordiska ministerrådets ansökningssystem Espresso, se länk till höger. Ansökan öppnar senast en månad innan sista ansökningsdag.

  • Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar.
  • Det är möjligt att få bidrag för högst två lärare per deltagarland.
  • Det förberedande besöket genomförs hos en av de deltagande skolorna/organisationerna.
  • Vi beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader.

Besked om beslut

Besked om beslut skickas ut via Nordplus databas Espresso i början av juni.

Kontakt

Har du frågor, kontakta oss på e-post: nordplus(at)uhr.se

Eller via telefon:

Kerstin Hagblom, Nordplus Vuxen
Tfn: 010-470 04 55

Jessica Svedlund, Nordplus Junior
Tfn: 010-470 06 60

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.Logotyp Nordplus