Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Nordplus kontaktseminarium

För vem?

Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna.

Vad kan man göra?

Kontaktseminariet ger möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus.

Information om när ett kontaktseminarium arrangeras, var och när det är möjligt att anmäla sig publiceras på webbportalen nordplusonline och här på utbyten.se.

Kontaktseminarium i Köpenhamn 20-22 november 2016

En ny programperiod för Nordplus börjar 2017 och kontaktseminariet ger organisationer inom utbildningsvärlden tillfälle att träffa varandra för att knyta kontakter och att ta del av det nya i programmet.

Seminariet täcker alla delar inom Norplusprogrammet - Nordplus Horisontal, Högre utbildning, Junior, Nordiska språk och Vuxen. Genom programmet kan ni söka bidrag för olika samarbets- och utbytesprojekt som lärar- och elevutbyte, praktik, utvecklingsprojekt, nätverk med mera.

Anmälan och mer information

Anmälan öppnar den 29 augusti med sista anmälningsdag 5 oktober. Det kostar inget att delta vid seminariet och det finns möjlighet att söka bidrag för att täcka resekostnader.

Mer information om seminariet, anmälan, exakta tider, teman och program publiceras på Nordplusprogrammets webbplats nordplusonline (nytt fönster). Där finns också mer information om de olika delarna av Nordplus.

Varför ett kontaktseminarium?

Kontaktseminariet är en möjlighet för Nordplusprogrammets målgrupper inom samtliga delprogram - Junior, Högre utbildning, Vuxen, Nordiska språk och Horisontal - att hitta projektpartner att samarbeta med. Till seminariet bjuds deltagare från nordiska länder och regioner samt de baltiska länderna in.    

Vad kostar det?

Det är avgiftsfritt att delta och för organisationer/företag/institutioner som beviljats att delta utgår en ersättning som bidrag till resa och uppehälle enligt maximibeloppen angivna i Nordplushandboken. Bidraget avser resa tur och retur med logi för två nätter för en person per institution.

Kontakt

Har du frågor, kontakta

Ingrid Gran
Tfn: 010-470 04 49

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.Logotyp Nordplus