Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Research Training Partnership Programme

För vem?

Universitet och högskolor kan söka medel för samarbete gällande forskarutbildning med lärosäten i de länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

Vad kan man göra?

Programmet syftar till att med hjälp av gemensamma forskarutbildningsprojekt skapa förutsättningar för att bygga upp forskarutbildningskapacitet i länder som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete med.

Aktuella utlysningar och ansökningsdatum annonseras på Sidas webbplats:

Utlysningar på Sidas webbplats (nytt fönster)

Information om Research cooperation på Sidas webbplats (nytt fönster)

Samarbetet gällande dessa forskarutbildningsprojekt pågår just nu i Bolivia och Rwanda. Övriga länder kommer att komma till successivt. Sverige har för närvarande långsiktigt forskningssamarbete med sex länder.

Mer om programmet

  • Research Training Partnership Programme är ett Sidafinansierat program.
  • Universitets- och högskolerådet ansvarar för administrationen av programmet, organiserar bedömningen av ansökningarna samt betalar ut beviljade medel till de svenska lärosätena.

Fullständig information om programmet, ansökan och villkor finns på Sidas webbplats.

Kontaktperson hos Universitets- och högskolerådet är Hanna Fredriksson, tfn: 010-470 03 85, e-post: hanna.fredriksson(at)uhr.se