Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Sidas resestipendium

Vem kan delta?

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s institutioner, kan söka.

Vad kan man göra?

Resestipendiet ger möjlighet till praktik för att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden arbeta inom internationella organisationer med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet.

Ingen ansökningsomgång för närvarande

Sidas resestipendium stängt för ansökningar

På grund av omdisponering av Sidas budget är det tyvärr inte möjligt att söka Sidas resestipendium för närvarande.

Information om rapportering på studera.nu

De som tidigare beviljats Sidas resestipendium ska fortfarande rapportera efter att de avslutat sin praktik.

Rapporteringsdokument och mer information om rapportering finns på Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu:

Sidas resestipendium på studera.nu (nytt fönster)