Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter

För vem?

Lärosäten kan söka medel från stipendieprogrammet, för att sedan fördela stipendierna till studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Vad kan man göra?

Studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som studerar vid ett svenskt lärosäte kan söka stipendierna för att finansiera sin utbildning i Sverige. Dessa så kallade tredjelandsstudenter ska från och med 2011 betala en avgift för sin högskoleutbildning.

Sista ansökningsdag 2017

1 juni

Stipendieprogrammet riktar sig till särskilt kvalificerade tredjelandstudenter från övriga länder utanför EU/EES och Schweiz och omfattar cirka 60 miljoner kronor per år.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för administrering och fördelning av medel till universitet och högskolor som sedan distribuerar stipendierna till studenter. Mer information om ansökningsförfarandet hittar du på sidan Ansökan i vänstermenyn.

Syfte och mål med stipendieprogrammet

Syftet med stipendiet är att förse svenska universitet och högskolor med ett strategiskt verktyg i konkurrensen på den globala utbildningsmarknaden och därmed främja rekryteringen av särskilt kvalificerade avgiftsskyldiga studenter.

Målsättningen är att stipendieprogrammet ska kunna användas av lärosätena på ett flexibelt sätt för att bidra till lärosätets långsiktiga internationaliseringsarbete och dess kvalitetshöjande effekter på utbildningen.

I många länder erbjuds stipendier till kvalificerade tredjelandstudenter och målsättningen är att kvalificerade studenter ska välja svensk högskoleutbildning.

Riktlinjer Stipendier för avgiftsskyldiga studenter 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Riktlinjer Stipendier för avgiftsskyldiga studenter 2015-2017 (pdf, nytt fönster)

In English:

Swedish Tuition fee Scholarship for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland)

Since 2011 citizens from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland) are required to pay an application and a tuition fee for studying in Sweden. You find more information about the fees on www.studera.nu.

The Swedish Tuition fee Scholarship is only eligible for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland).

Students who would like to apply for the Swedish Tuition fee Scholarship must contact the individual university or university college for more information about the scholarships they offer. It may differ between the universities. Please note that the Swedish Council for higher Education cannot answer any questions about the scholarship each university offer.