Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

eTwinning - digitalt skolsamarbete i Europa

För vem?

Personal och elever i för-, grund- och gymnasieskolan som vill ha tillgång till verktyg och stöd i att arbeta med internationalisering.

Vad kan man göra?

eTwinning erbjuder digitala samarbetsformer som ett enkelt sätt att komma igång med internationaliseringen i skolan och lämpar sig utmärkt för ett ämnesövergripande arbetssätt.

Logotyup eTwinningVarför eTwinning?

Programmet skapar möjlighet att arbeta på ett sätt som uppfyller det som står i läroplanerna om internationalisering, såväl i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, och följer FN:s rekommendationer om utbildning för internationell förståelse.

eTwinning är samarbete över gränserna utan resor, men med kvalitet och resultat. eTwinning ger också möjlighet att jobba med många av kunskapskmålen i Lgr 11. Även den digitala kompetensen, en av EU:s åtta nyckelkompetenser, utvecklas.

Vad det innebär

Ett eTwinningsamarbete startar du och din partnerskola när ni bedömer lämpligt och ni håller på under den tid ni själva bestämmer.

Ett eTwinningsamarbete

 • kan vara mellan två eller flera klasser, lärare, skolor eller skolledare
 • kan påbörjas när som helst under läsåret 
 • kan vara långt eller kort, det bestämmer deltagarna tillsammans
 • kan starta som nationella eTwinningprojekt, det vill säga projekt med andra skolor i Sverige 
 • kan bjuda in partner från hela världen att delta
 • medför inga kostnader.

Skolor som deltar i eTwinning

 • får en digital symbol för skolans webbplats
 • kan ladda ned ett diplom som visar att skolan samarbetar med en europeisk skola och, när projektet tagit fart, ansöka om eTwinnings kvalitetsutmärkelse
 • kan tävla om de europeiska och svenska eTwinning-priserna
 • kan kostnadsfritt delta i digital kompetensutveckling, lärevent, som anordnas av eTwinning 
 • kan kostnadsfritt delta i seminarier och workshops som anordnas av eTwinning, i Sverige och Europa.

Mer om eTwinning

 • etwinning.net är eTwinnings webbaserade plattform där lärare i Europa kan mötas, utveckla samarbetsprojekt och dela idéer. Du når etwinning.net under relaterade länkar till höger.
 • eTwinningbloggen är den plattform där vi i Sverige kommunicerar kring eTwinning, läs mer under rubriken eTwinningbloggen i vänstermenyn.

eTwinning uppmuntrar och stödjer skolor att kommunicera med hjälp av IT och administreras i Sverige av Universitets- och högskolerådet. Sedan 2014 ingår eTwinning i EU-kommissionens utbildningsprogram Erasmus+.

Film: eTwinning i ditt Erasmus+ projekt

Planerar du och din skola en ansökan om utbyten eller samarbetsprojekt inom Erasmus+? Missa inte att använda eTwinning när du planerar och genomför projektet. På eTwinning.net kan du söka efter en projektpartner och även samla material under projektet, kommunicera med partnerskolorna och sprida era resultat. I en ny film berättar lärare och elever på Fridagymnasiet i Vänersborg om hur de arbetat med eTwinning i sitt Erasmus+ projekt.

Se filmen på Utbytens kanal på YouTube (nytt fönster)