Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Beviljade ansökningar - beslutslistor

Här publicerar vi information om vilka ansökningar som beviljats inom Programmet för livslångt lärande.

Beviljade ansökningar 2013

Comenius

Beviljade Comenius multilaterala partnerskap 2013 (pdf)

Beviljade Comenius bilaterala partnerskap 2013 (pdf)

Beviljade Comenius bilaterala partnerskap, tilläggsbeslut 2013 (pdf)

Beviljade Comenius regio partnerskap 2013 (pdf)

Beviljade Comenius fortbildning, januari 2013 (pdf)

Beviljade Comenius fortbildning, april 2013 (pdf)

Beviljade Comenius fortbildning, september 2013 (pdf)

Beviljade Comenius assistenter 2013 (pdf)

Beviljade Comenius värdskolor (pdf)

Beviljade Comenius elevmobilitet 2013 (pdf)

Beviljade Comenius elevmobilitet, tilläggsbeslut 2013 (pdf)

Erasmus

Beviljade Erasmus Intensive Language Course, EILC, 2013 (pdf)

Beviljade Erasmus Intensive Language Course, EILC, tillägg (pdf)

Beviljade Erasmus Intensive Language Course, EILC, tillägg 2015 (pdf)

Beviljade Erasmus Intensive Language Course, EILC (pdf)

Beviljade Erasmus Intensive Language Course, EILC (pdf)

Beviljade Erasmus intensivprogram, IP, 2013 (pdf)

Beviljade Erasmus mobilitet, 1:a fördelningen, 2013/2014 (df)

Beviljade Erasmus mobilitet, 2:a fördelningen, 2013/2014 (pdf)

Grundtvig

Beviljade Grundtvig partnerskap 2013 (pdf)

Beviljade Grundtvig fortbildning, januari 2013 (pdf)

Beviljade Grundtvig fortbildning, april 2013 (pdf)

Beviljade Grundtvig fortbildning, september 2013 (pdf)

Beviljade Grundtvig besök och utbyten, januari 2013 (pdf)

Beviljade Grundtvig besök och utbyten, april 2013 (pdf)

Beviljade Grundtvig besök och utbyten, september 2013 (pdf)

Beviljad Grundtvig workshop 2013 (pdf)

Leonardo da Vinci

Beviljade Leonardo da Vinci partnerskap 2013 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci partnerskap, tilläggsbeslut 2013 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt, TOI, 2013 (pdf)

Leonardo da Vinci praktik och utbyten:

Beviljade Leonardo da Vinci IVT 2013 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci PLM 2013 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci VETPRO 2013 (pdf)

Studiebesöksprogrammet

Beviljade Studiebesök, mars 2013 (pdf)

Beviljade Studiebesök, oktober 2013 (pdf)

Beviljade ansökningar 2012

Comenius

Beviljade Comenius assistenter 2012 (pdf)

Beviljade Comenius elevmobilitet 2012 (pdf)

Beviljade Comenius fortbildning, januari 2012 (pdf)

Beviljade Comenius fortbildning, april 2012 (pdf)

Tilläggsbeslut beviljade Comenius fortbildning, april 2012 (pdf)

Beviljade Comenius fortbildning, september 2012 (pdf)

Comenius förberedande besök/kontaktseminarier, mars 2012 (pdf)

Comenius förberedande besök/kontaktseminarier, augusti 2012 (pdf)

Comenius förberedande besök/kontaktseminarier, oktober 2012 (pdf)

Beviljade Comenius bilaterala partnerskap 2012 (pdf)

Beviljade Comenius multilaterala partnerskap 2012 (pdf)

Beviljade Comenius Regio partnerskap 2012 (pdf)

Beviljade Comenius värdskolor 2012 (pdf)

Erasmus

Beviljade Erasmus förberedande besök, mars 2012 (pdf)

Beviljade Erasmus förberedande besök, augusti 2012 (pdf)

Beviljade Erasmus förberedande besök, oktober 2012 (pdf)

Beviljade Erasmus mobilitet, 2:a fördelningen, 2012/2013 (pdf)

Beviljade Erasmus mobilitet, 1:a fördelningen 2012/2013 (pdf)

Beviljade Erasmus intensivprogram 2012 (pdf)

Beviljade Erasmus Intensive Language Courses, EILC, 2012 (pdf)

Grundtvig

Beviljade Grundtvig assistenter 2012 (pdf)

Tilläggsbeslut Grundtvig assistenter 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig besök och utbyten, januari 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig besök och utbyten, april 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig besök och utbyten, september 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig fortbildning, januari 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig fortbildning, april 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig fortbildning, september 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig förberedande besök, mars 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig förberedande besök, oktober 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig partnerskap 2012 (pdf)

Beviljade Grundtvig workshop 2012 (pdf)

Leonardo da Vinci

Beviljade Leonardo da Vinci förberedande besök, mars 2012 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci förberedande besök, augusti 2012 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci partnerskap 2012 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci vidareutvecklingsprojekt, TOI 2012 (pdf)

Leonardo da Vinci praktik och utbyten:

Beviljade Leonardo da Vinci IVT 2012 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci PLM 2012 (pdf)

Beviljade Leonardo da Vinci VETPRO 2012 (pdf)

Studiebesöksprogrammet

Beviljade Studiebesök, mars 2012 (pdf)

Beviljade Studiebesök, oktober 2012 (pdf)