Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Dokument och kontraktsbilagor för lärosäten

Denna sida är avsedd för Erasmusansvariga vid lärosätena samt för koordinatorer av EILC och IP.

Här hittar du kontraktsbilagor, ansökan för särskilda behov, samt dokument för rapportering för de olika programdelarna och aktiviteterna.

Den särskilda administrativa handboken gäller samtliga programdelar och är ett stöd i ert arbete med Erasmus.

Administrativ handbok 2013-2014

Bilaga VI: Erasmus administrativ handbok 2013/14 (pdf)

Verktyg för ämneskod, ISCED 2013

Fields of Education and Training, ISCED-F 2013 (extern webbplats, nytt fönster)

Guide ämneskoder, ISCED-F (pdf)

Data Dictionary 2013-2014

Data Dictionary - Mobility Tool Erasmus (pdf)

Bilagor till kontrakt, Erasmus mobilitet 2013-2014

General conditions Erasmus mobility 2013/14 (pdf)

Annex III: Mobility commitments of the beneficiary institution 2013/14 (pdf)

Annex IV: Inter-institutional agreement 2013/14 (pdf)

Annex IV: Model Inter-institutional agreement 2013/14 (word)

Annex V.1: Erasmus stipendieavtal, studentutbyte studier 2013/14 (word)

Annex V.2: ECTS Learning Agreement 2013/14 (word)

Annex V.3: Folder - Erasmus Student Charter, svenska/engelska (pdf)

Annex V.4: Final report form, Student Mobility for Studies 2013/14 (word)

Annex V.5: Model Placement Agreement for an Erasmus student placement 2013/14 (word)

Annex V.6: Student Training Agreement and Quality Commitment 2013/14 (word)

Annex V.7: Folder - Erasmus Student Charter, svenska/engelska (pdf)
(samma som Annex V.3 ovan)

Annex V.8: Final report form, Student Mobility for Placements 2013/14 (word)

Annex V.9: Kontraktmall lärarmobilitet 2013/14 (word)

Annex V.10: Teaching programme, Staff Mobility - Teaching Assignment 2013/14 (pdf)

Annex V.11: Final report form, Staff Mobility - Teaching Assignment 2013/14 (pdf)

Annex V.12: Kontraktmall personalfortbildning 2013/14 (word)

Annex V.13: Training programme, Staff Mobility - Staff Training 2013/14 (pdf)

Annex V.14: Final report form, Staff Mobility - Staff Training 2013/14 (word)

Ansökan extramedel för funktionshindrade 2013/14 (word)

Bilagor till kontrakt, EILC, 2013-2014

General conditions EILC 2013-2014 (pdf)

Bilaga III: Guidelines EILC 2013-2014 (pdf)

Annex III.1: Student application form 2013-2014 (word)

Annex III.2: Comenius-Grundtvig Assistant application form 2013-2014 (word)

Annex III.3: Participant selection 2013-2014 (xls)

Annex III.4: Final report for students 2013-2014 (word)

Annex III.5: Final report organising institution 2013-2014 (word)

Annex III.6: Calendar for organising institutions 2013-2014 (pdf)

Annex III.7: Calendar for students 2013-2014 (pdf) 

Bilagor till kontrakt, Erasmus Intensivprogram, IP, 2013-2014

Dokument för slutrapportering:

Bilaga III: Final Report Form for the beneficiary, Erasmus IP projects 2013-2014 (word)

Bilaga IV: Final Report Form for students, Erasmus IP 2013-2014 (word)

Deltagarlistor:

Participation list for teachers, Erasmus IP 2013-2014 (xls)

Participation list for students, Erasmus IP 2013-2014 (xls)

Allmänna regler:

Grant agreement - general conditions, Erasmus IP 2013-2014 (pdf)