Utbyten.se - UHR:s webbplats om möjligheter till internationellt samarbete och utbyte

Statistik: Programmet för livslångt lärande i Europa

Hur många projekt beviljades stöd från EU:s program för livslångt lärande i Sverige 2011? Till vilka länder åker flest svenska Erasmus-studenter? Och var i Europa hamnar de studerande och elever som gör Leonardo-praktik? Svar på dessa, och andra, frågor får du genom en interaktiv statistiktjänst, som utvecklats av det nationella kontoret för Programmet för livslångt lärande i Frankrike.

Webbplatsen statisticsforall.eu har tagits fram genom ett samarbete mellan det franska EU-kontoret och de nationella kontoren i elva övriga länder i Europa. Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifterna för Sveriges del.

Statistics for all (nytt fönster)

Statistics for all på Facebook (nytt fönster)

Webbplatsen innehåller statistik över de elva ländernas deltagande i delprogrammen Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci och Erasmus. Den omfattar uppgifter om bland annat antal inkomna och beviljade ansökningar och beviljade summor per land, län och år. Besökare kan få information om vilka organisationer som bedriver projekt inom Programmet för livslångt lärande runt om i Europa och, med hjälp av Google Maps, ner på gatunivå zooma in var organisationerna finns.

Särskilt fokus ligger på "mobilitet" i form av utbyten och resor inom de olika programmen, och den som vill kan ta reda på till vilka länder studenter, elever och lärare, med flera, åker genom EU-programmen. Det går att filtrera informationen utifrån olika variabler och få den visualiserad genom kartor och grafer.

I dagsläget innehåller Statistics for all uppgifter för åren 2008 till 2011. Utöver Sverige och Frankrike finns Cypern, Italien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal och Tyskland med på sajten.